G-HCWZ5LZXE7
top of page

Verb - Konjugation

İlk konumuz fiil çekimlemesi. Almancada fiil çekimlemesi yaparken fiilin köküne özneye göre eklemeler yapıyoruz.

geh-en

hör-en

kauf-en

kenn-en

komm-en

leb-en

lern-en

mach-en

schreib-en

studier-en

trink-en

wohn-en

git-mek

duy-mak, dinle-mek

satın al-mak

tanı-mak

gel-mek

yaşa-mak

öğren-mek

yap-mak

yaz-mak

çalış-mak, öğrenim gör-mek

iç-mek

otur-mak, ikamet et-mek

Ich 

Du 

Ali /Naz

Wir 

Ihr 

Ali und Naz 

-e

-st

-t

-en

-t

-en

beispiel-clipart-6.jpg

Ich gehin die Schule.

Du gehst in die Schule.

Ali gehin die Schule.

Naz gehin die Schule.

Wir gehen in die Schule.

Ihr gehin die Schule.

Ali und Naz gehen in die Schule.

Ben okula gidiyorum.

Sen okula gidiyorsun.

Ali okula gidiyor.

Naz okula gidiyor.

Biz okula gidiyoruz.

Siz okula gidiyorsunuz.

Ali ve Naz okula gidiyor.

beispiel-clipart-6.jpg

Ich kommaus Berlin.

Du kommst aus Ankara.

Ali kommaus İstanbul.

Naz kommaus Rize.

Wir kommen aus Konya.

Ihr kommaus Antalya.

Ali und Naz kommen aus Diyarbakır.

Ben Berlin'den geliyorum. / Berlinliyim.

Sen Ankara'dan geliyorsun. / Ankaralısın.

Ali İstanbul'dan geliyor. / Ali İstanbullu.

Naz Rize'den geliyor. / Naz Rizeli.

Biz Konya'dan geliyoruz. / Konyalıyız.

Siz Antalya'dan geliyorsunuz. / Antalyalısınız.

Ali ve Naz Diyarbakır'dan geliyor. / Ali ve Naz Diyarbakırlı.

Kural yukarıda bahsedildiği gibidir fakat fonolojik sebepler istisnaları doğurmaktadır. Daha çok karşılaşabileceğimiz istisnai durumlara aşağıda yer verdik.

Fiil kökünün son harfi -t ya da -d ile biten fiiller.

arbei- en

find - en

red - en

wart - en

çalış-mak

bul - mak

konuş - mak

bekle -mek

beispiel-clipart-6.jpg

Ich arbeite.

Du arbeitest.

Ali/Naz arbeitet.

Wir arbeiten.

Ihr arbeitet.

Ali und Naz arbeiten.

Çalışıyorum.

Çalışıyorsun.

Ali/Naz çalışıyor.

Biz çalışıyoruz.

Siz çaışıyorsunuz.

Ali ve Naz çalışıyor.

beispiel-clipart-6.jpg

Ich rede mit Johann.

Du redest mit Johann.

Naz redet mit Johann.

Wir reden mit Johann..

Ihr redet mit Johann.

Ali und Naz reden mit Johann.

Johann ile konuşuyorum.

Johann ile konuşuyorsun.

Naz Johann ile konuşuyor.

Johann ile konuşuyoruz.

Johann ile konuşuyorsunuz.

Ali ve Naz Johann ile konuşuyor.

2. tekil şahıs, 3. tekil şahıs ve 2. çoğul şahıslarda sesin rahatlıkla çıkartılabilmesi için fazladan "e" harfi türer.

Fiil kökünün son harfi -s-ss-z ya da -x ile biten fiiller.

heiß - en

ss - en

tan- en

adlandır-mak

öp - mek

dans et - mek

beispiel-clipart-6.jpg

Ich tanze.

Du tanzt.

Ali tanzt.

Wir tanzen.

Ihr tanzt.

Ali und Naz tanzen.

Dans ediyorum.

Dans ediyorsun.

Ali dans ediyor.

Dans ediyoruz.

Dans ediyorsunuz.

Ali ve Naz dans ediyor.

Bilindiği gibi bir fiili 2. tekil şahısta çekimlerken fiilin köküne -st eki getiriliyor. Fakat fiilin kökündeki son harf/harfler -s, -ss, -ß, -z ya da -x ise fiil köküne -st yerine -t gelir.

Ich

Du

Ali/Naz

Wir

Ihr

Ali und Naz

bin

bist

ist

sind

seid

sind

sein (olmak)

Bu fiilin çekimlemesi İngilizcede olduğu gibi zamirlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Wer ist Ali?

Was bist du?

Wie sind Ali und Naz?

Wo seid ihr?

Ali kim?

Sen nesin?

Ali ve Naz nasıl?

Siz neredesiniz?

4 farklı W-Fragen (W Questions) yani W ile başlayan soru sözcüğünü "sein" olmak fiiline yöneltebiliriz.

Ali ist mein Bruder.

Ich bin Student.

Ali und Naz sind krank.

Wir sind in Trabzon.

Ali benim kardeşim.

Ben öğrenciyim.

Ali ve Naz hasta.

Biz Trabzon'dayız.

bottom of page