G-HCWZ5LZXE7
top of page

Starke Verben

Bu bölümden önce düzenli fiillerin nasıl çekimlendiğini öğrenmiştik. Bu kez düzensiz fiillere göz atacağız. Düzenli fiillerde fiil kökünde değişiklik yapmıyorduk. Düzensiz fiillerde ise 2 ve 3. tekil şahıslarda fiil kökündeki sesli harf/harflerin değişiyor.

a>ä

fahren

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

fahre

f​ährst

fährt

fahren

fahrt

fahren

taşıtla gitmek

schlafen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

schlafe

schläfst

schläft

schlafen

schlaft

schlafen

uyumak

tragen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

trage

trägst

trägt

tragen

tragt

tragen

giymek, taşımak

waschen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

wasche

wäschst

wäscht

waschen

wascht

waschen

yıkamak

braten

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

brate

brätst

brät

braten

bratet

braten

kızartmak

halten

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

brate

brätst

brät

braten

bratet

braten

durmak, tutmak

Fiil kökünün son harfi -t ile biten fiillerde bir takım ses olayları olduğunu daha önceki derslerimizden biliyorsunuz.

 

Fakat bu kural "braten" ve "halten" gibi düzensiz fiillerde bu durum farklıdır.

e>i

geben

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

gebe

gibst

gibt

geben

gebt

geben

vermek

helfen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

helfe

hilfst

hilft

helfen

helft

helfen

yardım etmek

sprechen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

spreche

sprichst

spricht

sprechen

sprecht

sprechen

konuşmak

treffen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

treffe

triffst

trifft

treffen

trefft

treffen

karşılaşmak

essen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

esse

isst

isst

essen

esst

essen

yemek

nehmen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

nehme

nimmst

nimmt

nehmen

nehmt

nehmen

almak

Yan tarafa "essen" ve " nehmen" fiillerini ayrıca ele almayı uygun buldum. Çünkü "essen" fiilinin kökü -ss ile bitiyor. Ayrıca "nehmen" fiilinin kökündeki (h) harfi sessel bakımda yutulan bir harf. Bu sebeple çekimlemesi de farklı oldu.

e>ie

sehen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

sehe

siehst

sieht

sehen

seht

sehen

görmek

lesen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

lese

liest

liest

lesen

lest

lesen

okumak

au>äu

laufen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

laufe

läufst

läuft

laufen

lauft

laufen

yürümek

bottom of page