G-HCWZ5LZXE7
top of page

Nomen und Artikel - Nominativ

Nomen und Artikel - Nominativ bölümünde isim ve artikellerin yalın halde kullanımlarına bakacağız. İsimlerin başlarında yer alan artikelleri 3 başlık altında ele alacağız. Belirli artikel, belirsiz artikel ve olumsuz artikel.

Bestimmte Artikel

Öncelikle Almancada isimler cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle yazılır. İsimleri sıfatlardan, zarflardan, bağlaçlardan vs. bu şekilde ayırabiliriz.

Belirli artikel aslında İngilizcede de yer alan "the" ile aynı işleve sahiptir. Fakat "the" ifadesinin yerini Almancada der, die ve das almaktadır.

Der Mann ist sehr alt.

Die Frau ist schön.

Das Baby ist hübsch.

Die Autos sind teuer.

Adam çok yaşlı.

Kadın güzel.

Bebek sevimli.

Arabalar pahalı.

der: Erkeksi artikeldir. 

die: Kadınsı artikeldir.

das: Nötr artikeldir.

die: Çoğul artikeldir.

*Almancada tüm çoğulların artikeli "die".

**Özel isimlerin, şehir isimlerinin artikelleri yoktur.

***Ülke isimlerinin ise çoğunluklar artikeli yoktur. Artikeli olan ülkelerin listesi.

Plural

1. ---

2. -"-

3. ---e

4. -"-e

5. ---er

6. -"-er

7. --- (e)n

8. ---s

das Fenster

der Mantel

der Tisch

der Saft

das Kind

der Mann

die Frau

die Tasche

die Studentin

das Kino

die Fenster

die Mäntel

die Tische

die Säfte

die Kinder

die Männer

die Frauen

die Taschen

die Studentinnen

die Kinos

pencere/pencereler

mont/montlar

masa/masalar

meyve suyu/meyve suları

çocuk/çocuklar

adam/adamlar

kadın/kadınlar

çanta/çantalar

öğrenci/öğrenciler

sinema/sinemalar

Almanca 8 farklı biçimde çoğul yapılabilmektedir.

Unbestimmte Artikel

Unbestimmte Artikel (Belirsiz Artikel) kullanımında önemli olan ismin artikelini bilmektir. İsmin artikeli der/das ise ein kullanılır. Eğer ismin artikeli die ise eine kullanılır.

der Vater

die Mutter

das Buch

die Bücher

ein Vater

eine Mutter

ein Buch

Bücher

der Spitzer

Was ist das?

Das ist ein Spitzer.

Bu nedir?

Bu bir kalemtıraş.

die Tasche

Was ist das?

Das ist eine Tasche.

Bu nedir?

Bu bir çanta.

das Buch

Was ist das?

Das ist ein Buch.

Bu nedir?

Bu bir kitap.

die Bücher

Was sind das?

Das sind Bücher.

Bunlar nedir?

Bunlar kitap.

Çoğullarda belirsiz artikel kullanılmaz.

Negation

Negation yani olumsuzlaştırma konusunu iki ayırıp incelemek gerekir. Cümleleri olumsuz artikel olan "kein/keine" ile ya da "nicht" ile olumsuz yapabiliriz.

kein/keine ile olumsuz

Doğrudan ismi olumsuzlaştırmak için kullanılır.

der Vater

die Mutter

das Buch

die Bücher

kein Vater

keine Mutter

kein Buch

keine Bücher

das Brot

Ist das eine Erdbeere?

Nein, das ist keine Erdbeere.

Bu bir çilek mi?

Hayır, bu bir çilek değil.

die Erdbeere

Ist das ein Fisch?

Nein, das ist kein Fisch.

Bu bir balık mı?

Hayır, bu bir balık değil.

der Fisch

Ist das ein Brot?

Nein, das ist kein Brot.

Bu bir ekmek mı?

Hayır, bu bir ekmek değil.

die Vögel

Sind das Fische?

Nein, das ist keine Fische.

Bunlar balık mı?

Hayır, bunlar balık değil.

nicht ile olumsuz

"nicht" kullanarak yaptığımız olumsuz cümlelerde doğrudan fiil olumsuzlaştırılıyor. 

Ich fahre nicht nach Paris.

Wir sind nicht Freundern.

Ali kommt nicht aus Diyarbakır.

Paris'e gitmiyorum.

Biz arkadaş değiliz.

Ali Diyarbakır'dan gelmiyor.

TEST

bottom of page