G-HCWZ5LZXE7
top of page

3. Ünite Im Einkaufzentrum

"Adjektivdeklinationen mit dem bestimmten/unbestimmten Artikel im Nominativ und Akkusativ" İsmin yalın halinde ve -i halide bulunanan sıfat çekimlemelerini, soru zamiri olan "hangi" ifadesini, "Personalpronomen im Dativ" yani yönelme hal eki alan kişi zamirlerini, yönelme hal eki ile kullanılan fiilleri bu ünitede göreceğiz.

anziehen

tragen

anhaben

giymek

Die Kleidungsstücke

 • der Strump

 • der Rock

 • der Anzug

 • der Hut

 • der Mantel

 • der Pullover

 • der Stiefel

 • der Gürtel

 • der Schal

 • der Schuh

 • der Handschuh

 • der Sportschuh

 • der Anorak

 • die Hose

 • die Laderhose

 • die Brille

 • die Sonnenbrille

 • die Socke

 • die Mütze

 • die Bluse

 • die Krawatte

 • die Jacke

 • die Jeans

 • das Kopftuch

 • das Hemd

 • das Kleid

 • das Tshirt

 • das Sweatshirt

 • die Strümpfe

 • die Röcke

 • die Anzüge

 • die Hüte

 • die Mäntel

 • die Pullover

 • die Stiefel

 • die Gürtel

 • die Schale

 • die Schuhe

 • die Handschuhe

 • die Sportschuhe

 • die Anoraks

 • die Hosen

 • die Laderhosen

 • die Brillen

 • die Sonnenbrillen

 • die Socken

 • die Mützen

 • die Blusen

 • die Krawatten

 • die Jacken

 • die Jeans

 • die Kopftüche

 • die Hemden

 • die Kleider

 • die Tshirts

 • die Sweatshirts

 • Çorap/Çoraplar (uzun)

 • Etek/Etekler

 • Takım elbise/Takım elbiseler

 • Şapka/Şapkalar

 • Mont/Montlar

 • Kazak/Kazaklar

 • Çizme/Çizmeler

 • Kemer/Kemerler

 • Şal/Şallar

 • Ayakkabı/Ayakkabılar

 • Eldiven/Eldivenler

 • Spor ayakkabı/Spor ayakkabılar

 • Rüzgarlık/Rüzgarlıklar

 • Pantolon/Pantolonlar

 • Deri pantolon/ Deri pantolonlar

 • Gözlük/Gözlükler

 • Güneş Gözlüğü/Güneş Gözlükleri

 • Çorap/Çoraplar (kısa)

 • Bere/Bereler

 • Bluz/Bluzlar

 • Kravat/Kravatlar

 • Ceket/Ceketler

 • Kot/Kotlar

 • Başörtüsü/Başörtüleri

 • Gömlek/Gömlekler

 • Elbise/Elbiseler

 • T-Shirt/T-Shirtler

 • Sweatshirt/Sweatshirtler

Adjektivdeklinationen mit dem bestimmten Artikel im Nominativ und Akkusativ

der Pullover

der rote Pullover

den roten Pullover

Kazak

Kırmızı kazak

Kırmızı kazağı

 • Yukarıdaki örnekte sıfatımız (Adjektiv) rot niteleme sıfatı konumunda. 

 • Kırmızı kazak derken rot sıfatına -e eklendi yani çekimledik (Adjektivdeklination).

 • Kımızı kazak derken artikel yalın halde yani (Nominativ).

 • Kırmızı kazağı derken rot sıfatına -en eklendi.

 • Kırmızı kazağı derken artikel ismin -i halinde bulunmaktadır yani (Akkusativ).

Maskulin

Feminin

Neutral

Plural

Nominativ

der gute Mann

die gute Frau

das gute Kind

die guten Leute

Akkusativ

den guten Mann

die gute Frau

das gute Kind

die guten Leute

Erkeksi

Kadınsı

Nötr

Çoğul

Yalın Hal

İyi adam

İyi kadın

İyi çocuk

İyi insanlar

-i Hali

İyi adamı

İyi kadını

İyi çocuğu

İyi insanları

Wie sieht der klassische Anzug aus?

Der klassische Anzug sieht schick aus.

Klasik takım elbise nasıl görünüyor?

Klasik takım elbise şık görünüyor.

Wie findest du den klassischen Anzug?

Ich finde den klassischen Anzug schick.

Klasik takım elbiseyi nasıl buldun?

Klasik takım elbiseyi şık buldum.

Wie sieht die blaue Hose aus?

Die blaue Hose sieht altmodisch aus.

Mavi pantolon nasıl görünüyor?

Mavi pantolon demode görünüyor.

Wie findest du die blaue Hose?

Ich finde die blaue Hose altmodisch.

Mavi pantolonu nasıl buldun?

Mavi pantolonu demode buldum.

Wie sieht das kariete Hemd aus?

Das kariete Hemd sieht schön aus.

Kareli gömlek nasıl görünüyor?

Kareli gömlek güzel görünüyor.

Wie findest du das kariete Hemd?

Ich finde das kariete Hemd schön.

Kareli gömleği nasıl buldun?

Kareli gömleği güzel buldum.

Wie sieht die schwarzen Schuhe aus?

Die schwarzen Schuhe sieht sportlich aus.

Siyah aykkabılar nasıl görünüyor?

Siyah aykkabılar sportif görünüyor.

Wie findest du die schwarzen Schuhe?

Ich finde die schwarzen Schuhe sportlich.

Siyah aykkabıları nasıl buldun?

Siyah aykkabıları sportif buldum.

Adjektivdeklinationen mit dem unbestimmten Artikel im Nominativ und Akkusativ

ein Pullover

ein roter Pullover

einen roten Pullover

Bir kazak

Kırmızı bir kazak

Kırmızı bir kazağı

Maskulin

Feminin

Neutral

Plural

Nominativ

ein schwarzer Kuli

eine blaue Lampe

ein neues Buch

alte Bücher

Akkusativ

einen schwarzen Kuli

eine blaue Lampe

ein neues Buch

alte Bücher

Erkeksi

Kadınsı

Nötr

Çoğul

Yalın Hal

siyah bir kalem

mavi bir lamba

yeni bir kitap

eski kitaplar

-i Hali

siyah bir kalemi

mavi bir lambayı

yeni bir kitabı

eski kitapları

Personalpronomen im Dativ

nominativ

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

dativ

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen

Ihnen

-e hali

bana

sana

ona

ona

ona

bize

size

onlara

size

Verben mit Dativ

Almanca'da bazı fiiller ismin -e hali ile kullanılmaktadır. Bu fiillerin kimisi Türkçe'dekine uymaktadır kimisi uymamaktadır.

passen (uymak)

Wem passt diese Hose nicht?

Bu pantolon kime uymuyor?

Diese Hose passt mir nicht.

Bu pantolon bana uymuyor.

Wem passen diese Röcke?

Bu etekler kime uyuyor?

Diese Röcke passen dir.

Bu etekler sana uyuyor.

schenken (hediye etmek)

Wem schenkt meine Mutter Spielzeug?

Annem kime oyuncak hediye etti?

Meine Mutter schenkt ihm Spielzeug.

Annem ona oyuncak hediye etti.

Wem schenken meine Freunde diese Bücher?

Arkadaşlarım kime bu kitapları hediye etti?

Meine Freunde schenken ihr diese Bücher.

Arkadaşlarım ona bu kitapları hediye etti.

stehen (durmak)

Wem steht der schwarze Anzug gut?

Siyah takım elbise kimin üzerinde iyi duruyor?

Der schwarze Anzug steht mir gut.

Siyah takım elbise üzerimde iyi duruyor.

Wem stehen die gelben Anzüge blöd?

Sarı takım elbiseler kimin üzerinde berbat duruyor?

Die gelben Anzüge stehen dir blöd.

Sarı takım elbiseler üzerinde berbat duruyor.

gefallen (hoşuna gitmek)

Wem gefällt das weiße Haus sehr?

Beyaz ev kimin çok hoşuna gitti?

Das weiße Haus gefällt mir sehr.

Beyaz ev çok hoşuma gitti.

Wem gefallen diese Bilder nicht?

Bu resimler kimin hoşuna gitmedi?

Diese Bilder gefallen mir nicht.

Bu resimler hoşuma gitmedi.

gehören (ait olmak)

Wem gehört die Katze?

Kedi kime ait?

Die Katze gehört mir.

Kedi bana ait.

Wem gehören diese Kulis?

Bu kalemler kime ait?

Diese Kulis gehören ihm.

Bu kalemler ona ait.

Fragenpronomen "Welch" im Nominativ

Welcher Pullover gehört dir?

Hangi kazak sana ait?

Welche Jeans ist alt?

Hangi kot eski?

Welches Tshirt steht mir gut?

Hangi tshirt bende iyi duruyor?

Welche Hemden sind teuer?

Hangi gömlekler pahalı?

Fragenpronomen "Welch" im Akkusativ

Welchen Pullover möchtest du?

Hangi kazağı istiyorsun?

Welche Jeans findest du schön?

Hangi kotu güzel buldun?

Welches Tshirt trägst du gern?

Hangi tshirti giymeyi seviyorsun?

Welche Hemde magst du nicht?

Hangi gömlekleri sevmiyorsun?

İlk kez karşılaştığımız soru tipleri

bekommen (almak)

ausgeben (harcamak)

reparieren (tamir etmek)

Wie viel Taschengeld bekommst du pro Woche?

Haftalık ne kadar harçlık alıyorsun?

Wie viel gibst du pro Monat aus?

Ayda ne kadar para harcıyorsun?

Wie viel gibst du pro Monat für die Kleidung aus?

Ayda elbise için ne kadar para harcıyorsun?

Reparierst du die defekten Kleider?

Yırtığı olan elbiseleri tamir eder misin?

bottom of page