G-HCWZ5LZXE7
top of page

2. Ünite Körperteile und Gesundheit

Bu ünitede vücudumuzun bölümlerinden, rahatsızlıklardan, dönüşlülük fiillerinden (reflexive Verben), sollen fiilinden, Imperativ (Emir cümlelerinden) ve son olarak Almanca'da geçmiş zaman (Präteritum) cümlelerinin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. 

Die Körperteile

der Mund

der Zahn

der Fuß

der Hals

der Bauch

der Arm

der Rücken

der Finger

die Nase

die Hand

das Haar

das Bein

das Auge

das Ohr

das Knie

die Münde

die Zähne

die Füße

die Hälse

die Bäuche

die Arme

die Rücken

die Finger

die Nasen

die Hände

die Haare

die Beine

die Augen

die Ohren

die Knie

Ağız/Ağızlar

Diş/Dişler

Ayak/Ayaklar

Boyun/Boyunlar

Karın/Karınlar

Kol/Kollar

Sırt/Sırtlar

Parmak/Parmaklar

Burun/ Burunlar

El/Eller

Saç/Saçlar

Bacak/Bacaklar

Göz/Gözler

Kulak/Kulaklar

Diz/Dizler

Bu bölümle ilgili doğrudan karşılaşabileceğimiz soru biçimleri genellikle görseller ile gelir. Ya da aşağıdaki cümlelerde ya uzuvlar çıkarılır ya da fiiller. Veyahut doğrudan sorusu sorulur.

Man riecht mit der Nase.

Man hört mit den Ohren.

Man geht mit den Füßen.

Man sieht mit den Augen.

Man spielt Gitarre mit den Fingern.

Man geht/läuft mit den Beinen.

Man trägt / arbeitet/schreibt mit den Händen.

Man isst mit dem Mund.

Burunla koku alınır.

Kulaklarla duyulur.

Ayaklarla gidilir.

Gözlerle görülür.

Parmaklarla gitar çalınır.

Bacaklarla gidilir/yürünür.

Ellerle taşınır/çalışılır/yazılır.

Ağızla yemek yenir.

Was macht man mit der Nase?

Man riecht mit der Nase.

Burunla ne yapılır?

Burunla koku alınır.

Was macht man mit den Ohren?

Man hört mit den Ohren.

Kulakla ne yapılır?

Kulakla duyulur.

die Krankenheiten und Schmerzen

Zahnschmerzen/Zahnweh

Rückenschmerzen/Rückenweh

Bauchschmerzen/Bauchweh

Kopfschmerzen/Kopfweh

Knieschmerzen/Knieweh

Augenschmerzen

Halsschmerzen/Halsweh

Magenschmerzen

Fieber haben

Grippe haben

Schnupfen haben

Erkältung haben

husten

Diş ağrısı

Sırt ağrısı

Karın ağrısı

Baş ağrısı

Diz ağrısı

Göz ağrısı

Boyun ağrısı

Mide ağrısı

Ateşi olmak

Grip olmak

Nezle olmak

Soğuk algınlığı olmak

Öksürmek

Mein Zahn tut weh.

Ich habe Zahnschmerzen/Zahnweh.

Dişim ağrıyor.

Diş ağrım var.

Mein Bauch tut weh.

Ich habe Bauchschmerzen.

Karnım ağrıyor.

Karın ağrım var.

Meine Ohren tun weh.

Ich habe Ohrschmerzen.

Kulaklarım ağrıyor.

Kulak ağrım var.

Ich habe Grippe/Fieber.

Gribim. - Ateşim var.

Die Reflexivpronomen

Personalpronomen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

Reflexivpronomen

mich

dich

sich

uns

euch

sich

fühlen

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie-Sie

fühle

fühlst

fühlt

fühlen

fühlt

fühlen

Wie fühlst du dich?

Ich fühle mich sehr gut.

Kendini nasıl hissediyorsun?

Kendimi çok iyi hissediyorum.

Ratschlag geben

Ratschlag geben (Tavsiye vermek) konusunu özellikle "sollen" fiili üzerinde işleyeceğiz çünkü bu fiil müssen fiili gibi -meli, -malı olarak çevriliyor. Fakat zorunluluk değil, tavsiye maksadı ile kullanılır.

sollen

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie-Sie

soll

sollst

soll

sollen

sollt

sollen

Du hustet sehr. Du sollst zum Arzt gehen.

Mein Zahn tut weh. Ich soll zum Zahnarzt gehen.

Ich fühle mich müde. Ich soll Vitamintablette einnehmen.

Çok öksürüyorsun. Doktora gitmelisin.

Dişim ağrıyor. Dişçiye gitmeliyim.

Kendimi yorgun hissediyorum. Vitamin tableti almalıyım.

DİKKAT! Genellikle durum verilir ve sonrasında tavsiye kısmı eşleştirme sorusu olarak karşımıza çıkara ya da boşluk bırakılır ve sollen fiilinin çekimlemesi istenir.

Kräutertee trinken

Sport machen

heiß/warm duschen

nicht zur Schule gehen

Freunde treffen

spazieren gehen

Medikamente einnehmen

Tabletten einnehmen

Vitamintabletten einnehmen

im Bett bleiben

Buch lesen

sich erholen

Hobbys haben

Therapie nehmen

zum Arzt gehen

ins Krankenhaus gehen

Hustensaft einnehmen

Obst und Gemüse essen

schwimmen

Urlaub machen

Filme sehen

Şifalı ot çayı içmek

Sport machen

Sıcak/Soğuk duş almak

Okula gitmemek

Arkadaşlarla buluşmak

Gezmeye gitmek

İlaç almak

Tablet almak

Vitamin tableti almak

Yatakta kalmak

Kitap okumak

Dinlenmek

Hobi edinmek

Tedavi görmek

Doktora gitmek

Hastaneye gitmek

Öksürük şurubu almak

Meyve-sebze yemek

Yüzmek

Tatil yapmak

Film seyretmek

einnehmen

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie-Sie

nehme ein

nimmst ein

nimmt ein

nehmen ein

nehmt ein

nehmen ein

Şuana kadar düzenli, düzensiz, ayrılabilen ve son olarak da dönüşlü fiillere dair örneklerle karşılaştınız. Bu seferki fiilimiz hem ayrılabilir hem de düzensiz bir fiil. Kullanımına dikkat etmeniz adına üzerinde durmak istedim.

Imperativsätze

1) Düzenli fiillerde emir cümleleri

Du trinkst kein Wasser. Trink mehr Wasser!

Ihr trinkt kein Wasser. Trinkt mehr Wasser!

Sie trinken kein Wasser. Trinken Sie mehr Wasser!

Sen su içmiyorsun. Daha fazla su iç!

Siz su içmiyorsunuz. Daha fazla su için!

Siz su içmiyorsunuz. Daha fazla su içiniz!

Emir cümlesi kurarken fiil başa gelir. Tıpkı İngilizcede olduğu gibi.

 

2. tekil şahısta fiil sonundaki -st düşer. Fiil kökü kullanılır.

2. çoğul şahısta fiil çekimli haliyle kullanılır.

3. çoğul şahısta fiil çekimli haliyle kullanılır ve özneye de yer verilir.

2) Düzensiz fiillerde emir cümleleri

Dieses Buch ist fantastisch. Lies dieses Buch!

Dieses Buch ist fantastisch. Lest dieses Buch!

Dieses Buch ist fantastisch. Lesen Sie dieses Buch!

Bu kitap harika. Bu kitabı oku!

Bu kitap harika. Bu kitabı okuyun!

Bu kitap harika. Bu kitabı okuyunuz!

Düzensiz fiillerde de kuralımız aynı.

 

2. tekil şahısta fiil sonundaki -st düşer. Fiil kökü kullanılır.

2. çoğul şahısta fiil çekimli haliyle kullanılır.

3. çoğul şahısta fiil çekimli haliyle kullanılır ve özneye de yer verilir.

3) Ayrılabilir fiillerde emir cümleleri

Du hast Bauchschmerzen. Nimm Medikamente ein!

Ihr habt Bauchschmerzen. Nehmt Medikamente ein!

Sie haben Bauchschmerzen. Nehmen Sie Medikamente ein!

Karnın ağrıyor. İlaç al!

Karnınız ağrıyor. İlaç alın!

Karnınız ağrıyor. İlaç alınız!

Ayrılabilir fiillerde emir cümlesi kurarken ön ek sona gidecek şekilde yine aynı kuralları uygularız.

 

2. tekil şahısta fiil sonundaki -st düşer. Fiil kökü kullanılır.

2. çoğul şahısta fiil çekimli haliyle kullanılır.

3. çoğul şahısta fiil çekimli haliyle kullanılır ve özneye de yer verilir.

4) "haben" fiilinin emir cümlelerinde kullanımı

Hab keine Angst!

Habt keine Angst!

Haben Sie keine Angst!

Hab Mut!

Habt Mut!

Haben Mut!

Korkma!

Korkmayın!

Korkmayınız!

Cesaretin olsun!

Cesaretiniz olsun!

Cesaretiniz olsun!

5) "sein" fiilinin emir cümlelerinde kullanımı

Sei ruhig!

Seid ruhig!

Seien ruhig!

Sei leise!

Seid leise!

Seien leise!

Sakin ol!

Sakin olun!

Sakin olunuz!

Sessiz ol!

Sessiz olun!

Sessiz olun!

"haben" und "sein" im Präteritum

Ünitenin son bölümünde haben ve sein fiillerinin geçmiş zamanda kullanımlarını göreceğiz.

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

Präsens

habe

hast

hat

haben

habt

haben

Präteritum

hatte

hattest

hatte

hatten

hattet

hatten

Ich habe Fieber.

Ateşim var.

Du hast eine Prüfung.

Senin bir sınavın var.

Sie hat ein schönes Haus.

Onun güzel bir evi var.

Wir haben einen Plan.

Bizim bir planımız var.

Ihr habt Hochzeit.

Sizin düğününüz var.

Sie haben ein Auto.

Onların bir arabası var.

Ich hatte Fieber.

Ateşim vardı.

Du hattest eine Prüfung.

Senin bir sınavın vardı.

Sie hatte ein schönes Haus.

Onun güzel bir evi vardı.

Wir hatten einen Plan.

Bizim bir planımız vardı.

Ihr hattet Hochzeit.

Sizin düğününüz vardı.

Sie hatten ein Auto.

Onların bir arabası vardı.

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

Präsens

bin

bist

ist

sind

seid

sind

Präteritum

war

warst

war

waren

wart

waren

Ich bin krank.

Hastayım.

Du bist Kind.

Sen çocuksun.

Er ist ein Lehrer.

O bir öğretmen.

Wir sind Freunde.

Biz arkadaşız.

Ihr seid fleißig.

Sizin çalışkansınız.

Sie sind jung.

Onlar genç.

Ich war krank.

Hastaydım.

Du warst Kind.

Sen çocuktun.

Er war ein Lehrer.

O bir öğretmendi.

Wir waren Freunde.

Biz arkadaştık.

Ihr wart fleißig.

Sizin çalışkandınız.

Sie waren jung.

Onlar gençti.

bottom of page